logo
Nákupný košík

Bicykle pre deti
Eshop
Facebook lyzovacka.eu
Hlavné menu
E-SHOP
www.lyzovacka.eu

Všeobecné obchodné podmienkyI.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu lyzovacka.eu sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
3. Po odoslaní objednávky obratom obdržíte mail o jej stave.
4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
5. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.
6. Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť dodania a pod.) žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci vhodným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby na stránke a použitie ilustračných obrázkov pri niektorych produktoch. 


II.
Predmet zmluvy


1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke lyzovacka.eu a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III.
Cena a platobné podmienky


1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke lyzovacka.eu.Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
4. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a dopravné vo výške .... s DPH v prípade platby vopred na účet a pri dodaní tovaru na adresu v SR.Poštovné a dopravné vo výške .... vrátane DPH bude pripočítané k cene tovaru v prípade platby na dobierku a pri dodaní tovaru na adresu v SR. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa účtuje poštovné a dopravné podľa platného sadzobníka Slovenskejpošty, a.s., platného v deň odoslania tovaru.
5. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
- platbou vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
– dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou a.s.
Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu /v inej mene/ budú prepočítané kurzom príslušnej meny (nákup valút) podľa kurzového lístka Slovenskej sporiteľne, a.s., platného v deň
odoslania tovaru.
6. Platbu vopred môže určiť predávajúci:
– v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
– pri kúpe tovaru v hodnote nad 165,–EUR  pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.

IV.
Dodanie a prevzatie tovaru


1. Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty,a.s.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 14 dní od obdržania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a kompletný
b)tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený.
c)tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI.
Ochrana osobných údajov


1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu
a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

VII.
Záruka na tovar


1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
4. Záruka na tovar sa nevzťahuje na použitý tovar(second hand).

VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 28. Februára 2009
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

V Bratislave 28. Februára 2009

 

Súbory na stiahnutie

Formulár na odstúpenie od zmluvy


Všetky práva vyhradené - www.lyzovacka.eu
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT - Obchodné podmienky - Platforma RSO - Partneri - Newsletter - Poistenie - VIP - Sitemap


Copyright © 2016 - www.lyzovacka.eu - Obchodné podmienky - Platforma RSO - Partneri - Newsletter - Poistenie - VIP - Sitemap - Tvorba eshopov odSúbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam